تصویر موجود نیست

علیرضا طلیسچی

9

آلبومهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیبام نبود کسی

دانلود آهنگ بام نبود کسی از علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیبه خودم بد کردم

دانلود آهنگ به خودم بد کردم از علیرضا طلیسچی و سعید آتانی

علیرضا طلیسچیرفتی

دانلود آهنگ رفتی از علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیدلی

دانلود آهنگ دلی از علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیتو فکر میکنی کی ای

دانلود آهنگ تو فکر میکنی کی ای از علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیراضیم ازت

دانلود آهنگ راضیم ازت از علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیآخرش قشنگه

دانلود آهنگ آخرش قشنگه از علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیزندگی جونم

دانلود آهنگ زندگی جونم از علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیسخت گیر

دانلود آهنگ سخت گیر از علیرضا طلیسچی
آهنگ های جدید فیلم های جدید